ადმინების სია
ადმინი ჯგუფი დადებული ბანები დადებული მიუთები/გაგები
NYCTO Owner 31 62
Chkadu Admin 3 1
kHRYSTAL Admin 0 0
Alucard Admin 0 0