009

009

������������ ���������������� ���� ��������������������
ო არა! როგორც ჩანს, დაიკარგე.