009

009

������������������������������ ������������������ ������ ������������������������.
ო არა! როგორც ჩანს, დაიკარგე.