სერვერის წესები
Wild Georgia Community

ზოგადი დებულებები

  09 მარტი 2023

1 ჩვენს სერვერზე ან ოფიციალურ ვებ-გვერდზე შემოსვლისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით არსებულ წესებს.

2 ჩვენი სერვერის წესები ეხება ყველა მოთამაშეს ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე.

3 სერვერზე ყველა მოთამაშე თანაბარია. ადმინისტრატორები და პრივილეგირებული მოთამაშეები არ განსხვავდებიან არაპრივილეგირებული მოთამააშეებისგან - მოთამაშე არის მოთამაშე.

4 ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს მოქმედი წესები თუ სხვა. ასეთ შემთხვევაში ადმინისტრაცია აუცილებლად გაცნობებთ Discord სერვერზე.

5 ადმინისტრატორი არ არის ვალდებული გააფრთხილოს მოთამაშე სასჯელის მიღებისას.

კომუნიკაციის დარღვევებზე რეაგირება

  09 მარტი 2023

1.1 აკრძალულია სერვერზე Voice Changer-ის გამოყენება. [სასჯელი: MUTE 4 საათი.]

1.2 აკრძალულია სერვერზე ცენზურის დარღვევა [სასჯელი: MUTE 4 საათი - განმეორება 1 დღიანი ბანი]

1.3 ნებისმიერი შეურაცხყოფა, მოთამაშის ცუდად მოხსენიება აკრძალულია. [სასჯელი: ყველანაირი კომუნიკაციის ბანი 1 კვირით]

1.4 აკრძალულია სერვერზე სიმღერების ჩართვა. [სასჯელი: Mute 4 საათი]

1.5 აკრძალულია ჩატის/მიკროფონის სპამი (ყვირილი, ერთი და იმავე შეტყობინების სპამი და ა.შ) [სასჯელი: MUTE 4 საათი]

1.6 აკრძალულია ექაუნთების,ნივთების მოთხოვნა მოთამაშეებისგან,ადმინისტრატორისგან ან მოდერატორებისგან. [სასჯელი: Mute 1 დღე]

1.7 აკრძალულია ნებისმიერი სახის რეკლამირება (ასევე Steam Tag-ზეც) [სასჯელი: 30 დღიანი კომუნიკაციის ბანი]

1.8 აკრძალულია ნებისმიერი სახის პროვოკაცია [სასჯელი: MUTE 12 საათი]

1.9 აკრძალულია თამაშის სერვერებზე ადმინისტრაციის/მოდერაციის ქმედებების დაგმობა [სასჯელი: MUTE 3 დღე]

1.10 აკრძალულია მოთამაშეების პირადი შეურაცხყოფა [სასჯელი: BAN სამუდამო]

1.11 სერვერზე აკრძალულია ნებისმიერი გზით (თამაშის ინფოს გაცემა) თქვენი Team-ისთვის. [სასჯელი: MUTE 4 საათი]

1.12 აკრძალულია როგორც მოთამაშეების ასევე პროექტის ადმინისტრაციის/მოდერაციის შეცდომაში შეყვანა [სასჯელი: MUTE 12 საათი]

სერვერზე აკრძალულია

  09 მარტი 2023

2.1 აკრძალულია ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება რომელიც უპირატესობას გაძლევთ სერვერზე თამაშისას [სასჯელი: BAN სამუდამო]

2.2 აკრძალულია ადმინისტრაციის იგნორირება, შემოწმებაზე უარის თქმა (თუ ადმინისტრატორმა დაგიბარათ). [სასჯელი: BAN სამუდამო]

2.3 აკრძალულია მოთამაშეების შეწუხება/არასწორი თამაში (გუნდელისთვის უაზროდ სროლა, გაფლეშება და ა.შ) [სასჯელი: BAN 1 საათი]

2.4 აკრძალულია ადმინისტრატორად/მოდერატორად თავის გასაღება (სახელში, ჩატში იარაღის TAG-ზე და ა.შ) [სასჯელი: BAN 1 კვირა]

2.5 აკრძალულია მოთამაშეების მოტყუება/შეცდომაში შეყვანა. (ადმინისტრატორად თავის გასაღება, სერვერის პრივილეგიების გაყიდვა, ტრეიდინგი, ფიშინგი და სხვა.) [სასჯელი: BAN 1 თვე]